Thursday, August 30, 2012

post ramadhan

..payahnya membangkitkan amal selepas ramadhan berakhir, adakah akau beriman dengan ramadhan sahaja?