Tuesday, April 27, 2010

TERASING...

...Ya, aku juga tidak percaya. Tapi bila sesorang itu berada dalam keadaan yang merasakan dirinya ditinggalkan, diasingkan, pertahannya akan jadi semakin tipis. Aku yakin keadaan Zaman yang kesukaran ketka itu, ada perkara lain yang berlaku kepadanya sehingga menyebabkan dia gugur seperti hari ini...TERASING (ms 219)